March 12-15, 2024
National Taiwan University, Taipei, Taiwan

Organizing Committee

General Chair Iris Hui-Ru Jiang (National Taiwan University)
Steering Committee Chair David Chinnery (Siemens Digital Industries Software)
Technical Program Chair Gracieli Posser (Cadence Design Systems)
Publication Chair Stephan Held (University of Bonn)
Publicity Chair Tung-Chieh Chen (Maxeda Technology)
Finance Chair Joseph Shinnerl (Siemens Digital Industries Software)

ISPD Steering Committee

Andrew Kahng University of California at San Diego
Bill Swartz Timberwolf and University of Texas at Dallas
David Chinnery (Chair) Siemens Digital Industries Software
Desmond Kirkpatrick Intel
Ismail Bustany AMD
Jens Lienig Dresden University of Technology
Mark Ren Nvidia
Patrick Groeneveld Stanford University
Prashant Saxena Synopsys
Stephen Yang Leda Technology
Yao-Wen Chang National Taiwan University
Zhuo Li Cadence Design Systems

ISPD Technical Program Committee

Bei Yu Chinese University of Hong Kong
Ben Trombley IBM
Benjamin Tan University of Calgary
Giorgos Dimitrakopoulos Democritus University of Thrace
Gracieli Posser (Chair) Cadence Design Systems
Hung-Ming Chen National Yang Ming Chiao Tung University
Jerrica Gao Flex Logix Technologies
Jianli Chen Fudan University & Leda Technology
Johann Knechtel New York University
Meghna Mankalale Synopsys
Pei-Yu Lee Synopsys
Ramprasath S Indian Institute of Technology Madras
Rongjian Liang NVIDIA Research
Shao-Yun Fang National Taiwan University of Science & Technology
Shounak Dhar AMD
Stephan Held University of Bonn
Tiago Reimann Siemens Digital Industries Software
Tsun-Ming Tseng Technical University of Munich
Tung-Chieh Chen Maxeda Technology
Yibo Lin Peking University

Additional Reviewers

Apostolos Stefanidis Shixin Chen
Chia-Tung Ho Shuo Yin
David Chinnery Siting Liu
Dimitrios Mangiras Subhadip Ghosh
Hongduo Liu Sumanth Kamineni
Jiarui Wang Xiaohan Gao
Jing Mai Yifan Chen
Joseph Shinnerl Yuan Pu
Keren Zhu Yuxiang Zhao
Kishor Kunal Yuyang Ye
Lancheng Zou Yu Zhang
Peiyu Liao Zhen Zhuang
Peng Xu Ziyi Wang